Aanvraag Omegabaars

Aanvraag Omegabaars

Wil je graag kans maken om de Omegabaars in je aquaponicssysteem te houden?
Vul dan onderstaand formulier zo volledig mogelijk in.
Hou er zeker rekening mee dat de Omegabaars een warmwatervis is en dus water van min 23°C vraagt!

De verdeling van de Omegabaars gebeurt nog zeer beperkt en tegen voorwaarden. Zo ga je een contract aan met Vasch aquaponics en Aqua4C zodat beide partijen kunnen genieten van een gezonde en visvriendelijke kweek en natuurlijk van een lekkere vis op het einde van de rit.

Omdat we de kwaliteit van de kweek willen garanderen, maken we een selectie van de aanvragen. We kunnen dus niet beloven dat u de Omegabaars zal kunnen houden, maar we doen zeker ons best om je te helpen.

Je voornaam en naam (verplicht)

Je e-mail (verplicht)

Je telefoon (verplicht)

Je straat & nummer (verplicht)

Je postcode en woonplaats (verplicht)

Land(verplicht)

Hoe lang heb je al ervaring met aquaponics?
1e jaar1 tot 2 jaarmeer dan 2 jaar

Hoeveel water bevat je systeem (vistank volume)
liter

Hoeveel groot zijn je groeibedden (oppervlakte)

Is er nog bijkomende filtratie?
swirl, vortexbiofilterandere (specifieer)

Gewenste aantal vissen

Gewenste grootte
20-60gr60-100gr100-150gr

Waar staat je systeem opgesteld? (meerdere antwoorden mogelijk)
buitenserrebinnengeïsoleerdandere (specifieer)

Hoe wordt je systeem verwarmd? (meerdere antwoorden mogelijk)
nietelektrischcompostverbranding (gas, hout)andere (specifieer)

Heb je een vorm van sturing? (meerdere antwoorden mogelijk)
geeneenvoudige thermostaatpHPLCZuurstofAndere (specifieer)

Opmerkingen & vragen (geef zoveel mogelijk bijkomstige info zodat we een goed idee krijgen van de leefomstandigheden van de vis)

Stuur eventueel een foto van je opstelling (max 5Mb)